Teslimat ve İade Bildirimi

ALICI, sözleşme konusu hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren üç gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SPORYAP Sportif ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.’ ye e-posta ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden yedi gün içinde ürün bedeli ALICI‘ya iade edilir.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde ALICI, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını ALICI’ya iade eder.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SPORYAP Sportif ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.’nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

Sporyap A.Ş. tarafından tüketiciye sunulan Evde Gymba Eğitim Seti videosu satınalma onayı ile kayıtlı video eğitim programı, uzaktan spor eğitimi ders hizmeti sunumu işleri, belirtilen istisnalar kapsamında yer aldığından; Tüketicinin, işbu sözleşme kapsamında satın aldığı video, uzaktan spor eğitimi ders hizmetleri yönünden cayma hakkı bulunmamaktadır.

Evde Gymba Eğitim Setinden yararlanacak üyeler, videoların açılmasından önce ders programı ve derslere nasıl katılacakları konusunda SPORYAP Sportif ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.,tarafından bilgilendirilir. İlgili derslerin kullanıcıya (üye) belirtilen tarihte sunulmasıyla, SPORYAP Sportif ve Bilişim Hizmetleri A.Ş., taahhüdünü ifa etmiş olur.

İptal ve İşlemleri

Tüm kullanıcılar evde.gymba.net sitesinde yapılan ön bilgilendirme metni ve videosu ile sistemin ne olduğu, sunulan hizmetin hangi bileşenlerden (içeriklerden) oluştuğu ve sistemin işleyişi hakkında bilgi sahibi olması olur.

Hizmeti satın almaya karar vermiş olan kullanıcılar; sunulan uzaktan spor eğitimi dersi hizmeti ve bu hizmeti oluşturan bileşenlerin ne olduğunu anlamış ve bu ürünü (sistemi) beğenmiş demektir.

evde.gymba.net sitesinden yapılan alış veriş tamamen kullanıcının bilinci dahilinde gerçekleşen bir eylemdir.

Ayrıca evde.gymba.net sitesi, Kullanım Sözleşmesi maddelerinden herhangi birinde belirtilen kuralın/kuralların ihlal edildiğini görmesi durumunda kullanıcının satın aldığı hizmeti durdurabilir.

evde.gymba.net web sitesi, durdurulan hizmeti vermeme hakkına sahiptir. Bu nedenle satın alınan ya da durdurulan paketlerin iptali veya iadesi söz konusu değildir.

Garanti Koşulları

Evde Gymba Eğitim Seti’videolarının kullanıcısı olmaktan doğan, doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkabilecek, nedensel veya tesadüfî gelir ve menfaat kayıpları, işe zorunlu ara verilmesi, program veya diğer verilerin kaybedilmesi gibi durumlardan evde.gymba.net sitesi kesinlikle sorumlu tutulamaz.

Evde Gymba Eğitim Seti olduğu şekli ile kullanıcıya sunulmuş olup, yukarıda bahsedilen durumların meydana gelmeyeceğini veya içeriklerin tam, doğru ve kullanışlı olduğunu taahhüt etmez.

Yine evde.gymba.net , Evde Gymba Eğitim Seti videolarında hiçbir şeye bağlı olmaksızın içeriğinin tamamını veya bir kısmını değiştirmeye, kaldırmaya veya yenisini eklemeye yetkilidir.

Tüketici, tüm bu ödeme iade prosedürünü okuduğunu ve kabul ettiğini beyan eder.

Evde Gymba Eğitim Seti ile; basketbol, cimnastik ve hareket eğitimi branşlarının evde yapılabilir temel hareketlerini çocuklar ile buluşturuyoruz. Evde ve her yerde kolay uygulanabilir ve eğlenceli hareketler ile daha fazla çocuğun spor yapmasını amaçlıyoruz.

maltepe sporyap logomaltepe spor okulu

İletişim


Küçükyalı Gymba Arena Aydınevler Mah. Aslanbey Cad. No:5-7A Mert Plaza İstanbul