Evde Gymba Eğitim Seti “evde.gymba.net” Web Sitesi Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar
a) evde.gymba.net internet sitesinin faaliyetlerini yürüten İstanbul adresinde mukim Sporyap A.Ş. (Bundan Sporyap olarak anılacaktır)
b) evde.gymba.net internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu; çocuklar için tasarlanmış uzaktan spor eğitimi hizmetinin ürün adı olan Evde Gymba Eğitim Seti video programının sahip olduğu internet sitesi“evde.gymba.net” den üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üye, evde.gymba.net internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, evde.gymba.net’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, evde.gymba.net tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından evde.gymba.net web sitesine karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Evde Gymba Eğitim Seti’ videolarının söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye’nin satın aldığı hizmet içeriğinde yer alan, sunumlar, görseller, metinler ve konuşmaların bütün telif hakları Sporyap A.Ş.’ye aittir. Tüketici sunumları, görselleri, metinleri ve konuşmaları Sporyap A.Ş.’dan onaylı ve imzalı izin almadan sözleşme koşulları dışında kullanılamaz. Hizmetin tek yada toplu halde izinsiz gösterimleri veya kullanımı olduğu takdirde gösterimi yapan Tüketici ve buna bağlı olarak ilgili organizasyon, şirket veya kurum; faaliyete katılan her bir kişi için gerekli olan haksız kullanım bedelini Sporyap A.Ş.’ye ödemekle yükümlüdür. Söz konusu pakete ait şifre bilgilerini başkalarına veren ya da paylaşan Tüketici, doğacak olan hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur. Sözleşmeye konu olan paketin içinden alınmış görsel malzemeleri, sunumları, sesleri, videoları ve ilgili olabilecek her türlü medyayı aynıyla veya alıntılanmış haliyle herhangi bir internet sitesinde, sosyal medya ortamında veya herkese açık olacak şekilde çoğaltmak, kopyalamak, yayınlamak veya dağıtmak kesinlikle yasaktır. İzinsiz dağıtım yapan ya da hesap paylaşımı yapan Tüketicilerin (üye) hesapları iptal edilip haklarında yasal işlem başlatılır.

3.4. Sözleşmeyi onaylayan Tüketici (üye) tüm eğitim paketleri veya kampanyalarla ilgili olarak Sporyap A.Ş.’nin yapacağı her türlü tanıtım amaçlı ilan, reklam ve bilgilendirme amaçlı SMS mesajları gönderimine süresiz izin vermiş sayılır.

3.4/1- Ön bilgilendirme metni: Tüketiciye (üye), satın alma işlemi öncesinde, satın alacağı pakete ilişkin gerekli bilgilerin verildiği, evde.gymba.net adresinde veya satıcının belirleyeceği sitede yer alan aydınlatma metnini ifade eder.

3.4/2- Üye kullanıcı, internet sitesinde yer alan sözleşme konusu video eğitim paketinin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve kullanım bilgileri ile ifaya ilişkin olarak Sporyap A.Ş. tarafından yüklenen ön bilgilendirme metnini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

3.4/3- Kullanıcı üye, satın alma işlemini tamamladığında, internet sitesinde yer alan ön bilgilendirme metninde ve işbu sözleşmenin ilgili bölümlerinde açıkça belirtilen temel nitelikler, satış fiyatı ve ödeme şekli ile kullanıma ilişkin tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan etmiş olur.

3.4/4- Sporyap A.Ş.’den satın alınan video eğitim paketinin, 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Sporyap A.Ş.”Evde Gymba Eğitim Seti” videosuna erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine (doğal afet, elektrik, internet kesintisi, yetkili kamu otoritelerinin engellemesi vb. durumlar söz konusu olabilir) ilişkin bir garanti vermemektedir. Sporyap A.Ş., söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

3.5. Üye evde.gymba.net internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.6. Üye, evde.gymba.net internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.7. evde.gymba.net internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin evde.gymba.net ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. evde.gymba.net’in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.8. Sporyap A.Ş.’nin markalarının ve evde.gymba.net web sitesinin ürünlerine zarar verici yorum, düşünce ve belgelerin silme hakkı Sporyap A.Ş.’ye aittir.

3.9. Evde Gymba Eğitim Seti videoları, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, evde.gymba.net internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden evde.gymba.net web sitesi ailesinden tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.10. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.11. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, evde.gymba.net’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, evde.gymba.net’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.12. evde.gymba.net’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, evde.gymba.net ’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.13. evde.gymba.net internet sitesi yazılım ve tasarımı evde.gymba.net’in mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.14. evde.gymba.net web sitesinin, virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye evde.gymba.net web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.15. Evde Gymba Eğitim Seti video programları tek başına bir üyelik paketidir. Satın alınan her eğitim seti ile, alınan paketi sınırsız izlenme ve tek kullanıcılı sınırsız üyeliği kapsamaktadır.

3.16. Evde Gymba Eğitim Seti videoları, HD formatında hazırlanmıştır. Kullanıcı (üye)’nın bağlı bulunduğu yerdeki, üyenin internet sağlayıcılarında oluşan,internet hızındaki değişiklikler ve veya görüntülerin kalitesini etkileyen olumsuz teknik aksaklıklar, Sporyap A.Ş.’nin sorumluğunda değildir.

3.17. Sporyap A.Ş., sözleşme konusu eğitim seti paketleri, internet sitesi sayfasında sunduğu ön bilgilendirme metni doğrultusunda eksiksiz olarak kullanıcı üyeye sunmakla sorumludur. Ancak, üye kullanıcının, kendisine ait internet bağlantısı, teknik alt yapı, bilgisayar/cep telefonu/tablet vb. araçlardan kaynaklanan sorunlardan dolayı satın aldığı hizmete ulaşamamasından Sporyap A.Ş. sorumlu tutulamaz.

3.18. evde.gymba.net , web sitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya evde.gymba.net web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.19. evde.gymba.net, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.20. Taraflar, evde.gymba.net we sitesine ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.21. evde.gymba.net’in ürün videosu uzaktan spor eğitimi hizmetini satın almış olan kullanıcıların (üyelerin), antrenman programlarını uygularken paylaşmak istedikleri video, resim vb. antrenman ders görüntü ve içeriklerini, Sporyap Sportif ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.’nin (internet sitesi , instagram, vb.) sosyal medya ve digital platformlarında görüntülenmesine kullanıcı (üye), izin ve onay vermiş sayılır.